Bösarps bygdeförenings styrelse 2018

Ordför.       Claes Lindahl                                  0410-33 13 28

                  Bösarps Västergata 19                     0728 88 62 88

                  231 91 Trelleborg

V. Ordför.   Lars-Inge Olsson                              0410-33 42 69

                  Järabacksvägen 40                          0709 63 05 83

                  231 92 Trelleborg

Kassör         Bodil Olsson                                     0410-33 42 69

                  Järabacksvägen 400                        705 19 78 79

                  231 92 Trelleborg

Sekreter.    Ingrid Tunestål                                0410-208 78

                  Smedjegatan 43                              0708 92 08 78

                  231 70 Anderslöv

Ledamot     Leif Hägg   

                  Kaparevägen 3                                0706-269816

                  231 32 Trelleborg

Ledamot     Barbro Larsson                                0736-512275

Västergatan 21 A

                  231 64 Trelleborg

 

Suppleant   Christina Dahlberg                           0733-861204

                  V. Virestads byaväg

                  231 91 Trelleborg

Suppleant   Birgitta Åkesson                             040-157768

                  Grönalundsgat. 8B                           0700-47 69 04

                  216 16 Limhamn

Suppleant   David G                       

 

Material-.   Leif Hägg                                        0706-269816

förvaltn      Kaparevägen 3

                  231 32 Trelleborg

                  Lars-Inge Olsson                             0410-33 42 69

                  Järabacksvägen 40                          0709 63 05 83

                  231 92 Trelleborg

                  Stig Tunestål                                   0410-33 41 15

                 Gislövs kyrkov 4118                           0703-49 41 12

                  231 91 Trelleborg