Planerade aktiviteter 2018

Vårfest, fredag 27april kl. 19.00. Pris 100: -

Anmälan till Ingrid Tunestål tel.: 0708-920878 senast den 17 april.

Hembygdsdag, lördag 28 juli kl.13.00–17.00

Loppmarknad, lördag 1 september kl.10.00–13.00. Vi tar tacksamt emot prylar. Ring Bodil Olsson tel.: 0410-33 42 69 eller Ingrid Tunestål tel.: 0708-920878.

Föredrag planeras under hösten

Räkfrossa, fredag 19 oktober kl. 19.00. Pris 120: -

Anmälan till Ingrid Tunestål tel.: 0708-920878 senast 12 oktober.

 

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter

Varje onsdag em. under sommarhalvåret spelar boule-gruppen boule på planen vid dammen och under vinterhalvåret inomhus på Lilla Markie gård.

Museet planeras hålla utökat öppet under året och som tidigare på söndagar under juli månad. I övrigt öppet efter överenskommelse. Ring Claes 0410-33 13 28

Till Dig som inte ännu är medlem i vår förening:

Ett medlemskap kostar endast 50: -. Om du vill ha vår medlemstidning Hemmavid, kostar det ytterligare 50: -. Vårt plusgiro är 4932995-6

Besök vår hemsida www.bosarpsbygden.se Anmäl din e-post adress till Webbmaster bemans@telia.com så skickas all information till Dig.