Årsmötet 2015

Här kommer några rader om BBFs 30-årsmöte. Inför ett 40-tal medlemmar.  I den nyvalda styrelsen ingår: Claes Lindahl, Ingrid Tunestål, Asta Hasslert, Lars-Inge Olsson, Peter Warmind, Anne-Lie Askelin och Gert Jeppsson. Avgående Kerstin Karlsson avtackades med blommor och minnesgåva. Efter mötet höll Ingemar Melin, ett mycket intressant föredrag, om de störtade bombplanen i Skåne, under andra världskrigets slutskede. Naturligtvis bjöds det på kaffe och tårta som seden bjuder