Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under 2016 bestått av

Ordförande                         Claes Lindahl

V. Ordförande                     Lars-Inge Olsson

Kassör                                Asta Hasslert

Sekreterare                         Ingrid Tunestål

Ledamot                             Anne-Lie Asklin

Suppleanter                        Gert Jeppsson, Birgitta Åkesson, David G

Materialförvaltare                Gert Jeppsson, Lars-Inge Olsson, Bo-Göran Persson

Föreningen har under året förutom det konstituerande mötet haft 11 protokollförda styrelsemöten. Ordförande på dessa har varit Claes Lindahl. Medlemsantalet var vid årets början 269 och vid årets slut 279.

Verksamhet under året:

Årsmöte den 16 mars

Sedvanliga mötesförhandlingar övervarades av 38 medlemmar. Efter mötet serverades kaffe med tårta och Birgitta Åkesson höll ett intressant föredrag om utgrävningarna i Bösarp.

Vårfest den 15 april

God mat serverades: ägg, sill, Janssons Frestelse, m.m., m.m. 32 personer åt av läckerheterna.

Hembygdsdag den 30 juli

Ur programmet: Underhållning, Frågesport och vinster med Diamonds orkester, Fårvallning med Linda Jonsson, Visning av gamla traktorer av Bo-Arne Olsson, Tipsrunda med prisutdelning, Kaffeservering och Tombola, Presentation av projektet "Söderslätts säregna bronsålderslandskap" med möjlighet till att få fornfynd tidsbestämda, Gamla Trelleborg med försäljning av böcker mm. Liten ekonomisk förlust. Museet visades av Gert Jeppsson och Gull-Britt Svensson.

Loppis den 3 september

Välbesökt som vanligt. En stor mängd loppisprylar fanns till salu i två inomhuslokaler samt utomhus på gårdsplanen. Ca 30 medlemmar var engagerade.

Räkfest den 21 oktober

32personer frossade i läckra räkor med tillbehör.

Boule

Varje onsdag em. under sommarhalvåret har boule-gruppen spelat boule på planen i Församlingshemmets trädgård, intill dammen. Under vinterhalvåret spelar boule-gruppen inomhus på Lilla Markie gård.

Hemmavid har under året kommit ut med 1 nummer.

Museet har varit öppet söndagar under juli månad, på Hembygdsdagen den 30 juli och vid överenskommelse. Ca 100 besökare guidades och serverades kaffe av medlemmar under året. Möjlighet fanns att få fornfynd tidsbestämda av Arkeolog Birgitta Åkesson.

Hemsidan www.bosarpsbygden.se underhålls av webbmaster Bengt Månsson med

e-postadress bemans@telia.com

Vi vill tacka våra medlemmar för förtroendet under 2016. Vi vill också tacka för alla arbetsinsatser i samband med våra aktiviteter. Det är vår förhoppning att vi har ett bra år framför oss med nöjda aktiva medlemmar och givande kontakter och idéer. Vi tackar också Bengt Månsson för hans arbete med vår hemsida.

Bösarp den 13 februari 2017

Ingrid Tunestål                                                                                    Claes Lindahl