Verksamhetsberättelse för Bösarps Bygdeförening 2018

 

Styrelsen har under 2018 bestått av

Ordförande                         Claes Lindahl

V. Ordförande                    Lars-Inge Olsson

Kassör                                Bodil Olsson

Sekreterare                        Ingrid Tunestål

Ledamot                             Barbro Larsson

Ledamot                             Leif Hägg

Suppleanter                        Christina Dahlberg, Birgitta Åkesson, David G

Materialförvaltare               Leif Hägg, Lars-Inge Olsson, Stig Tunestål

Adjungerad                         Kerstin Hägg

 

 

Föreningen har under året förutom det konstituerande mötet haft 9 protokollförda styrelsemöten. Ordförande på dessa har varit Claes Lindahl. Medlemsantalet var vid årets början 290 och vid årets slut 252.

 

Verksamhet under året:

Årsmöte den 22 mars

Sedvanliga mötesförhandlingar övervarades av ca 30 medlemmar. Efter mötet serverades kaffe med tårta och Birgitta Åkesson och Claes Lindahl berättade och visade bilder från det gångna året.

Vårfest den 27 april

Sillbuffé serverades bestående av ägg, flera sorters sill, Janssons Frestelse, köttbullar, bröd, smör m.m. och därefter kaffe med kaka. 29 personer åt av läckerheterna.

Hembygdsdag den 28 juli

Ur programmet: Inger Andersson underhöll med sång och musik tillsammans med Riivo Sarapik, Magnus Christmar underhöll med sång, gitarrmusik och anekdoter, Tipsrunda med prisutdelning, Kaffeservering med hembakade kakor, Tombola, Visning av Bygdemuseet med möjlighet till att få fornfynd tidsbestämda av Arkeolog Birgitta Åkesson. Museet visades av Birgitta Åkesson och Kerstin Hägg. Ett 40-tal personer besökte museet. Många besökare i den heta sommarvärmen. Litet ekonomiskt underskott.

Loppis den 1 september

Välbesökt som vanligt. En stor mängd loppisprylar fanns till salu i två inomhuslokaler samt utomhus på gårdsplanen. Ca 30 lojala medlemmar var engagerade i förarbetet och på loppisdagen. Betalning med Swish användes för första gången.

Räkfest den 19 oktober

27 personer frossade i läckra räkor med tillbehör. Därefter kaffe med kaka.

Föredrag den 13 november

Arkivarien och hedersmedlemmen Rolf Johansson från Arkivcentrum i Lund föreläste. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Västerlens Forskarförening, Hammarlövs byalag och Västra Vemmerlövs byalag. Kaffe och kakor serverades. Välbesökt arrangemang.

Boule

Varje onsdag em. under sommarhalvåret har boule-gruppen spelat boule på planen i Församlingshemmets trädgård, intill dammen. Under vinterhalvåret spelar boule-gruppen inomhus på Lilla Markie gård.

Hemmavid har under året kommit ut med 1 nummer.

Museet har varit öppet Nationaldagen, söndagar under juli månad, på Hembygdsdagen den 29 juli och vid överenskommelse. Möjlighet fanns att få fornfynd tidsbestämda av Arkeolog Birgitta Åkesson. Ca 250 besökare i alla åldrar har guidats och serverats kaffe/läsk och kakor av medlemmar under året.

Bösarps Bygdeförening har under året haft Arkeolog Birgitta Åkesson anställd som Extratjänst med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Birgittas uppdrag: att förteckna, digitalisera och vårda Bösarps Bygdeförenings samlingar från forntid till nutid.

Hemsidor

www.bosarpsbygden.se underhålls av webbmaster Bengt Månsson med

e-postadress bemans@telia.com

www.bosarpsbilder.se har lagts upp och underhållits av Arkeolog Birgitta Åkesson.

 

Vi vill tacka våra medlemmar för förtroendet under 2018. Vi vill också tacka för alla arbetsinsatser i samband med våra aktiviteter. Det är vår förhoppning att vi har ett bra år framför oss med nöjda aktiva medlemmar och givande kontakter och idéer. Vi tackar också Bengt Månsson för hans arbete med vår hemsida.

Bösarp den 27 februari  2019

 

 

Ingrid Tunestål                                                                                     Claes Lindahl